VinaHome thiết kế nội thất , thiết kế nội thất nhà đẹp , thiết kế kiến trúc nhà đẹp , thiết kế nội thất tại hà nội, thi công hoàn thiện nội thất, hoàn thiện nội thất, thiết kế kiến trúc tại hà nội , thi công hoàn thiện nhà chuyên nghiệp ,VinaHome thiết kế nhà chuyên nghiệp , công ty thiết kế nội thất chuyên nghiệp, kiến trúc nhà đẹp, thiết kế nội thất đẹp, công ty thiết kế nội thất nhà tại hà nội.

kien truc vinahome , thi?t k? n?i th?t d?p

           Trang chủ             Giới thiệu             Dịch vụ             Liên hệ
Thiết kế kiến trúc
Thiết kế nội thất
Vật tư thi công
 Vật liệu Gỗ
 Trần thạch cao
 Giấy dán tường
 Cầu thang hiện đại
 Xưởng sản xuất Kính
 Tấm lợp thông minh
 Vật liệu sơn
 Cửa nhựa Lõi thép
 Sản xuất Cửa Cuốn
 Đá ốp lát
 Tấm nhựa lấy sáng
 Chống Thấm
 Vật liệu khác
Tiểu cảnh
Tư vấn
Phong thủy
Tin tức
Bất động sản
VinaHome JSC
Thi công xây dựng
Contact: info@vinabtn.com
This link viewed 9870 times
Thi công xây dựng
VinaHome thi công hoàn thiện nội thất
Contact: vinabtn@gmail.com
This link viewed 7458 times
VinaHome thi công hoàn thiện nội thất
Dự án
Contact: info@vinabtn.com
This link viewed 8716 times
Dự án
Thế giới sao
Contact: minh@design.vn
This link viewed 5532 times
Thế giới sao
thicongkinh.com
Contact: vietbtn@gmail.com
This link viewed 9965 times
thicongkinh.com
Tư Vấn Phong Thủy
Contact: info@vinabtn.com
This link viewed 10345 times
Tư Vấn Phong Thủy
Giới thiệu VinaHome
Contact: info@vinabtn.com
This link viewed 11927 times
Giới thiệu VinaHome
Tấm ốp nhôm nhựa 
Contact: khotamlop@gmail.com
This link viewed 4530 times
Tấm ốp nhôm nhựa
Tấm lợp thông minh VinaHome
Contact: khotamlop@gmail.com
This link viewed 9269 times
Tấm lợp thông minh VinaHome
 
Category: Vật liệu sơn
Thông báo giá Sơn kể từ 01/02/2012
Posted date 07/02/2012 on 13:46:37 (Viewed 15374 time(s))

Thông báo tăng giá sơn từ Công ty VINASON từ ngày 01/02/2012:
 1. Sơn Maxilite ngoài nhà - A919
  • Loại bao bì 4L: Tăng 37.000 đ/lon - Giá mới: 240.000 đ/lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 144.000 đ/lon - Giá mới: 946.000 đ/lon
 2. Sơn Maxilite trong nhà - A901
  • Loại bao bì 4L: Tăng 29.000 đ/lon - Giá mới: 186.000 đ/lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 113.000 đ/lon - Giá mới: 740.000 đ/lon
 3. Sơn lót chống rỉ Maxilite - A526
  • Loại bao bì 0.8L: Tăng 7.000 đ/lon - Giá mới: 51.000 đ/lon
  • Loại bao bì 3L: Tăng 23.000 đ/lon - Giá mới: 174.000 đ/lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 131.000 đ/lon - Giá mới: 1.002.000 đ/lon
 4. Sơn dầu Maxilite - màu chuẩn - A360
  • Loại bao bì 0.8L: Tăng 10.000 đ/lon - Giá mới: 71.000 đ/lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 33.000 đ/lon - Giá mới: 249.000 đ/lon
 5. Sơn dầu Maxilite - màu đặc biệt - A360
  • Loại bao bì 0.8L: Tăng 11.000 đ/lon - Giá mới: 82.000 đ/lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 38.000 đ/lon - Giá mới: 287.000 đ/lon
 6. Sơn dầu Maxilite - màu trắng - A360
  • Loại bao bì 0.8L: Tăng 10.000 đ/lon - Giá mới: 76.000 đ/lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 35.000 đ/lon - Giá mới: 265.000 đ/lon
 7. Sơn dầu bóng mờ Dulux Satin - màu chuẩn - A369
  • Loại bao bì 0.8L: Tăng 11.000 đ/lon - Giá mới: 81.000 đ/lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 37.000 đ/lon - Giá mới: 279.000 đ/lon
 8. Sơn dầu bóng mờ Dulux Satin - màu đặc biệt (76808, 74302, 77059) - A369
  • Loại bao bì 0.8L: Tăng 12.000 đ/lon - Giá mới: 90.000 đ/lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 41.000 đ/lon - Giá mới: 309.000 đ/lon
 9. Sơn dầu chống rỉ sét Dulux RustGuard - màu chuẩn - A364
  • Loại bao bì 0.8L: Tăng 11.000 đ/lon - Giá mới: 81.000 đ/lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 37.000 đ/lon - Giá mới: 279.000 đ/lon
 10. Sơn dầu chống rỉ sét Dulux RustGuard - màu đặc biệt (76808, 74302, 77059) - A364
  • Loại bao bì 0.8L: Tăng 12.000 đ/lon - Giá mới: 90.000 đ/lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 41.000 đ/lon - Giá mới: 309.000 đ/lon
Thông báo tăng giá sơn từ Công ty AKZO NOBEL (ICI) Việt Nam từ ngày 01/01/2012:
 1. DULUX 5IN1 - A966
  • Loại bao bì 1L: Tăng 11.000 đ/lon - Giá mới: 128.000 đ/lon
  • Loại bao bì 5L: Tăng 49.000 đ/lon - Giá mới: 593.000 đ/lon
 2. DULUX LAU CHÙI HIỆU QUẢ - A991
  • Loại bao bì 5L: Tăng 26.000 đ/lon - Giá mới: 316.000 đ/lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 86.000 đ/Thùng - Giá mới: 1033.000 đ/lon
 3. DULUX SÁNG THOÁNG - A995
  • Loại bao bì 1L: Tăng 10.700 đ/lon - Giá mới: 124.000 đ/lon
  • Loại bao bì 5L: Tăng 48.600 đ/lon - Giá mới: 581.000 đ/lon
 4. MAXILITE TRONG NHÀ - A901
  • Loại bao bì 4L: Tăng 13.000 đ/lon - Giá mới: 157.000 đ/lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 52.000 đ/Thùng - Giá mới: 627.000 đ/lon
 5. SƠN LÓT TRONG NHÀ - A934-75007
  • Loại bao bì 5L: Tăng 24.000 đ/lon - Giá mới: 287.000 đồng /1 lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 82.000 đ/Thùng - Giá mới: 985.000 đồng / 1 Lon
 6. SƠN LÓT NGOÀI TRỜI - A936-75230
  • Loại bao bì 5L: Tăng 35.000 đ/lon - Giá mới: 417.000 đồng /1 lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 114.000 đ/thùng - Giá mới: 1.370.000 đồng / 1 Lon
 7. SƠN LÓT CHỐNG RỈ - A526-74001
  • Loại bao bì 0.8L: Tăng 4.000 đ/ lon - Giá mới: 44.000 đồng /lon
  • Loại bao bì 3L: Tăng 13.000 đ/ lon - Giá mới: 151.000 đồng /lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 72.000 đ/ thùng - Giá mới: 871.000 đồng/ Thùng
 8. WEATHERSHIELD CHẤT CHỐNG THẤM - A959
  • Loại bao bì 5Kg: Tăng 30.000 đ/Lon - Giá mới: 354.000 đ/Lon
  • Loại bao bì 18Kg: Tăng 106.000 đ/thùng - giá mới: 1.273.000 đ/thùng
 9. SƠN DẦU MAXILITE - A360
  • Màu Chuẩn:
   • Loại bao bì 0.8L: Tăng 6.000 đ/lon - Giá mới 61.000 đ/lon
   • Loại bao bì 3L: Tăng 20.000 đ/lon - Giá mới 216.000 đ/lon
  • Màu đặc biệt:
   • Loại bao bì 0.8L: Tăng 7.000 đ/lon - Giá mới 71.000 đ/lon
   • Loại bao bì 3L: Tăng 23.000 đ/lon - Giá mới 249.000 đ/lon
  • Màu trắng:
   • Loại bao bì 0.8L: Tăng 6.000 đ/lon - Giá mới 66.000 đ/lon
   • Loại bao bì 3L: Tăng 201000 đ/lon - Giá mới 230.000 đ/lon
 10. SƠN DẦU DULUX - A369
  • Màu chuẩn
   • Loại bao bì 0.8L: Tăng 6.000 đ/lon - Giá mới: 70.000 đồng/lon
   • Loại bao bì 3L: Tăng 20.000 đ/lon - Giá mới: 242.000 đồng/lon
  • Màu đặc biệt
   • Loại bao bì 0.8L: Tăng 7.000 đ/lon - Giá mới: 77.000 đồng/lon
   • Loại bao bì 3L: Tăng 23.000 đ/lon - Giá mới: 268.000 đồng/lon
 11. SƠN DẦU DULUX CHỐNG RỈ SÉT - A364
  • Màu chuẩn
   • Loại bao bì 0.8L: Tăng 6.000 đ/lon - Giá mới: 70.000 đồng/lon
   • Loại bao bì 3L: Tăng 20.000 đ/lon - Giá mới: 242.000 đồng/lon
  • Màu đặc biệt
   • Loại bao bì 0.8L: Tăng 7.000 đ/lon - Giá mới: 77.000 đồng/lon
   • Loại bao bì 3L: Tăng 23.000 đ/lon - Giá mới: 268.000 đồng/lon
 12. DUNG MÔI PHA SƠN - A850-41
  • Loại bao bì 5 lít: tăng 9.000 đ/1 lon - giá mới: 107.000 đ/ 1 lon

Công Ty VINASON  Việt Nam thông báo điều chỉnh giá từ ngày 01/02/2012 như sau:
 • Sơn ngoại thất Dulux Weathershield chống bám bụi A915 - Loại bao bì 1L: tăng 12.000
 • Sơn ngoại thất Dulux Weathershield chống bám bụi A915 - Loại bao bì 5L: tăng 57.000
 • Sơn lót ngoài trời Dulux weathershield Sealer - Loại bao bì 5L: tăng 19.000
 • Sơn lót ngoài trời Dulux weathershield Sealer - Loại bao bì 18L: tăng 60.000

Thông báo tăng giá từ Công Ty AKZO việt Nam (ICI Việt Nam)
Từ ngày 01/06/2010, giá bán của các sản phẩm sau đây sẽ được điều chỉnh tăng như sau:
 1. Sơn nước Dulux lau chùi hiệu quả (A991) - Thùng 18L: Tăng 79.000 / thùng
 2. Sơn nước Dulux lau chùi hiệu quả (A991) - Lon 5L: Tăng 24.000/ lon
 3. Sơn nước Dulux 5In1 - Lon 5L : Tăng 45.000/ 1 lon
 4. Sơn nước Dulux 5In1 - Lon 1L: Tăng 10.000 / 1 lon
 5. Sơn lót chống kiềm trong nhà A934-75007 - Thùng 18L: Tăng 75.000/ 1 thùng.
 6. Sơn lót chống kiềm trong nhà A934-75007 - lon 5L: Tăng 22.000/ 1 lon.
Thông Báo tăng giá từ công ty Sơn Nippon Việt Nam
Từ ngày 01/06/2010, Công Ty Sơn Nippon Việt Nam sẽ điều chỉnh giá các sản phẩm sau:
 1. Sơn lót chống kiềm ngoài trời Nippon Sumo: Tăng giá 15%
 2. Sơn lót chống kiềm ngoài trời Nippon Vinilex 5160: Tăng giá 10%
 3. Sơn lót chống kiềm trong nhà Nippon Vinilex 5101: Tăng giá 10%
 
 
Giá nhân công sơn:
 
 Thi công sơn bả hoàn thiện trong và ngoài nhà mới (s>100m): giá 9.000đ/m2
 Thi công sơn bả hoàn thiện trong và ngoài nhà Tường cũ (s>100m): giá 10.000đ/m2
 Thi công sơn bả thạch cao giá :   40.000đ/m2
 
 
Công Ty Cổ phần thương mại và xây dựng Hoàng Gia Phát
 
 Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 Mr Ngọc : 0969 198888  /  04.66831080
 
 
 
 
 
Tags: Thông báo giá Sơn kể từ 01/02/2012 | gia son moi nhat | thong bao gia vat lieu son | son dulux | son maxilite | son ngoai troi dulux | Thông báo giá Sơn | 
<< back Print this post Send to friend
  OTHERS NEWS MORE...
  BÀI VIẾT KHÁC
--*--
VinaHome
Architecture
logo vinahome , logo công ty vinahome , vinahome
Số 38- Kiến Hưng
Hà Đông - Hà Nội
TeL: 024 85898899

Hỗ trợ trực tuyến 
KTS Đăng Tuấn
 0906969888
Hotline
0969198888
VINA HOME
Giá tấm lợp lấy sáng vinahome
Contact: khotamlop@gmail.com
This link viewed 6279 times
Giá tấm lợp lấy sáng vinahome
Thi công trần thạch cao chuyên nghiệp
Contact: vinabtn@gmail.com
This link viewed 11242 times
Thi công trần thạch cao chuyên nghiệp
Báo giá cửa gỗ và khuôn cửa
Contact: vietbtn@gmail.com
This link viewed 10498 times
Báo giá cửa gỗ và khuôn cửa
Thi công Tủ Bếp
Contact: xuonggovn@gmail.com
This link viewed 10081 times
Thi công Tủ Bếp
Phân Phối Tấm FOMEX
Contact: khotamlop@gmail.com
This link viewed 4935 times
Phân Phối Tấm FOMEX
Báo giá Cầu thang
Contact: vinabtn@gmail.com
This link viewed 10313 times
Báo giá Cầu thang
Hoàng Gia Phát 
Contact: vietbtn@gmail.com
This link viewed 9229 times
Hoàng Gia Phát
Thi Công Công Trình
Contact: info@vinabtn.com
This link viewed 8615 times
Thi Công Công Trình
GO TO TOP
Designed & Hosted by ViTechNet.,JSC